Αλουμινίου 4(σκαλιά)+1(πλατύσκαλο), 5+1, 6+1, 7+1

Γαλβανιζέ 2+1, 3+1, 4+1, 5+1, 6+1, 7+1