Στρογγυλό
ΚΩΔ-06111 1mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447511/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18905-0-1cm.html

ΚΩΔ-06112 2mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447550/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18906-0-2cm.html

ΚΩΔ-06113 3mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447649/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18907-0-3cm.html

ΚΩΔ-06114 4mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447681/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18908-0-4cm.html

ΚΩΔ-06115 5mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447689/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18909-0-5cm.html

ΚΩΔ-06116 6mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447693/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18910-0-6cm.html

ΚΩΔ-06117 7mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447694/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18911-0-7cm.html

ΚΩΔ-06118 8mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447695/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18912-0-8cm.html

ΚΩΔ-06119 9mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447696/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18913-0-9cm.html

ΚΩΔ-06120 10mm
https://www.skroutz.gr/mp/100447697/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18914-1cm.html

ΚΩΔ-06121 11mm

ΚΩΔ-06122 12mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448183/Morris-Strogylo-Pinelo-Rigas-18916-1-2cm.html

Πλακέ
ΚΩΔ-06123 1mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448185/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20439-0-1cm.html

ΚΩΔ-06124 2mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448186/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20440-0-2cm.html

ΚΩΔ-06125 3mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448187/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20441-0-3cm.html

ΚΩΔ-06126 4mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448196/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20442-0-4cm.html

ΚΩΔ-06127 5mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448197/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20443-0-5cm.html

ΚΩΔ-06128 6mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448248/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20444-0-6cm.html

ΚΩΔ-06129 7mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448277/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20445-0-7cm.html

ΚΩΔ-06130 8mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448336/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20446-0-8cm.html

ΚΩΔ-06131 9mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448402/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20447-0-9cm.html

ΚΩΔ-06132 10mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448476/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20448-1cm.html

ΚΩΔ-06133 11mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448505/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20449-1-1cm.html

ΚΩΔ-06134 12mm
https://www.skroutz.gr/mp/100448506/Morris-Pinelo-Isio-Rigas-20450-1-2cm.html