ΚΩΔ-06659 Cisa 0G300-03-000-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 49mm(22-27)
ΚΩΔ-06687 Cisa Locking Line 08010-050-12-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 54mm(27-27)
ΚΩΔ-06688 Cisa Locking Line 08010-050-12-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Νίκελ 54mm(27-27)
ΚΩΔ-06661 Martin MR.07060 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 60mm(27-33)
ΚΩΔ-06690 Cisa Locking Line 08010-060-12-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Νίκελ 60mm(27-33)
ΚΩΔ-06662 Domus Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 65mm(30-35)
ΚΩΔ-06664 Moretti 63170 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 70mm(30-40)
ΚΩΔ-07561 Cisa Locking Line 08010-130-00-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 70mm(35-45)
ΚΩΔ-07562 Cisa Locking Line 08010-27-0-00-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 75mm(30-45)
ΚΩΔ-06672 Cisa 0G300-17-000-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 80mm(30-50)
ΚΩΔ-06673 Cisa 0G300-17-000-C5 Asix Κύλινδρος Υπερασφαλείας 5 Κλειδιά Χρυσός 80mm(30-50)
ΚΩΔ-06669 Cisa 0G300-18-000-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 80mm(40-40)
ΚΩΔ-06670 Abus D6 Κύλινδρος Υπερασφαλείας 5 Κλειδιά Χρυσός 80mm(40-40)
ΚΩΔ-06678 Testa Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 85mm(30-55)
ΚΩΔ-06677 Cisa Locking Line 08010-310-00-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 85mm(35-50)
ΚΩΔ-06679 Cisa 0G300-21-000-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 90mm(40-50)
ΚΩΔ-06683 Abus D6 Κύλινδρος Υπερασφαλείας 5 Κλειδιά Χρυσός 90mm(30-50)
ΚΩΔ-06993 Cisa Locking Line 08010-290-00-00 Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 90mm(45-45)
ΚΩΔ-06685 Cisa 0A310-22-0-00-AI Κύλινδρος Υπερασφαλείας 5 Κλειδιά Χρυσός 100mm(35-65)
ΚΩΔ-06984 Delca Κύλινδρος Ασφαλείας 3 Κλειδιά Χρυσός 100mm(45-55)
ΚΩΔ-06686 Abus D6 Κύλινδρος Υπερασφαλείας 5 Κλειδιά Νίκελ 110mm(50-60)