ΚΩΔ-01141 15*15
https://www.skroutz.gr/mp/101400451/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-15-CH-15.html

ΚΩΔ-00973 20*20
https://www.skroutz.gr/mp/101400444/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-20-CH-20.html

ΚΩΔ-01142 25*25
https://www.skroutz.gr/mp/101400443/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-25-CH-25.html

ΚΩΔ-01143 24*32
https://www.skroutz.gr/mp/101400403/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-24-CH-32.html

ΚΩΔ-01144 30*30
https://www.skroutz.gr/mp/101400402/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-30-CH-30.html

ΚΩΔ-01145 30*40
https://www.skroutz.gr/mp/101400397/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-30-CH-40.html

ΚΩΔ-01146 40*40
https://www.skroutz.gr/mp/101400332/PLAISIO-ME-KAPAKI-GIA-FREATIA-PVC-ELAFRIOU-TYPOU-Megethos-40-CH-40.html