Υποστρώματα Τοίχου

ΚΩΔ-(00193 750ml)-(00194 3lt)-(00195 10lt) Vivechrom Vivedur Multiprimer Σιλικονούχο Ακρυλικό Αστάρι Νανοτεχνολογίας Εσωτερικών & Εξωτερικών Επιφανειών
ΚΩΔ-06724 Nanophos SurfaMix P Νανοδομημένο Αστάρι Νερού 1lt
ΚΩΔ-(07810 1lt)-(07650 4lt) Cosmochrome Fixer Ibrido Γαλάκτωμα Πολυουρεθάνης 4 Χρήσεων
ΚΩΔ-(00196 750ml)-(00197 3lt)-(00198 10lt) Vivechrom Αστάρι Γυψοσανίδας Λευκό
ΚΩΔ-(00188 750ml)-(00189 3lt)-(00190 10lt) Vivechrom Vive Primer 100% Ακρυλικό Αστάρι Εσωτερικών & Εξωτερικών Επιφανειών
ΚΩΔ-(00413 750ml)-(00414 3lt) Vitex Primer 100% Ακρυλικό Αστάρι Νερού
ΚΩΔ-(00191 750ml)-(00192 3lt) Vivechrom Vivedur Block Ακρυλικό Υπόστρωμα Μονωτικό Λεκέδων Λευκό
ΚΩΔ-(00508 3lt)-(00509 10lt) Χρωτέχ Monox Aqua Μονωτικό Υπόστρωμα Νερού για Λερωμένες και Δύσκολες Εσωτερικές & Εξωτερικές Επιφάνειες
ΚΩΔ-(00505 750ml)-(00506 2,5lt) Χρωτέχ Monox Μονωτικό Υπόστρωμα Διαλύτου Λερωμένων(Καπνιά) ή Υδροχρωματισμένων(Ασβέστη, Κόλλα) Επιφανειών Λευκό
 ΚΩΔ-(00979 750ml)-(00980 3lt)Durostick Α’ Ύλη Πλαστικού Αστάρι Εσωτερικής Χρήσης
ΚΩΔ-(00182 1lt)-(00183 5lt)-(00184 15lt) Vivechrom Αστάρι Vivedur Διαλύτου Αδιάβροχο Υπόστρωμα Βάσεως Διαλύτου για Τοίχους & Ταράτσες
ΚΩΔ-(00416 5lt)-(07532 15lt) Vitex Durovit Ακρυλικό Υπόστρωμα Διαλύτου
ΚΩΔ-(00952 1kg)-(00953 5kg)-(00954 15kg) Durostick DS-255 Χαλαζιακό Αστάρι Πρόσφυσης Κονιαμάτων (Κόλλας Πλακιδίων, Πατητής Τσιμεντοκονίας) Κεραμιδί
ΚΩΔ-07413 Vitex Superbond Primer Χαλαζιακό Αστάρι 10lt
ΚΩΔ-06726-06727 Nanophos SurfaMix P WB Quartz Χαλαζιακό Αστάρι Νερού Γκρι 1kg-4kg

Βελτιωτικά Κονιαμάτων

ΚΩΔ-(00964 1lt)-(00965 5lt) Durostick D-20 Γαλάκτωμα Προσμυκτικό Ακρυλικό Γαλάκτωμα Κονιαμάτων
ΚΩΔ-00981 Durostick Aquafix Αστάρι Νερού Για Γυψοσανίδες, Τοίχους & Ταράτσες 5lt
ΚΩΔ-(00915 1lt)-(00916 5lt) Durostick Ακρυλικό Γαλάκτωμα Βελτιωτικό Προσμυκτικό για Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκους
ΚΩΔ-(00967 1lt)-(00968 5lt) Durostick Durolit Πλαστικοποιητής Αντικαθιστά τον Ασβέστη 1lt-5lt
ΚΩΔ-(05499 1kg)-(05500 5kg)-(05501 18kg) Neotex Revinex Βελτιωτικό Γαλάκτωμα Κονιαμάτων