Υψηλής ποιότητας ακρυλικό αστάρι, πολύ εύκολο στην εφαρμογή του με εξαιρετικά καλές γεμιστηκές ιδιότητες. Κατάλληλο για απευθείας πρόσφυση σε καινούργια ΟΕΜ ανταλακτικά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκληρυντή Hardener For Primers H729 Normal σε σχέση 5:1 και επιδέχεται από 0% έως 20% ακρυλικό διαλυτικό 740.