Τοίχου

Vivechrom-Ακρυλικός Στόκος

Για Τοίχους & Ξύλα Λευκός 400gr-800gr-5kg

Vivechrom-Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών

Για Τοίχους & Ταράτσες 700gr

Durostick-Stucofix Ακρυλικός Στόκος

Για Τοίχους & Ξύλα Λευκός 200gr-400gr-800gr-5kg

Χρωτέχ-Stocowall Στόκος Σπατουλαρίσματος

Για Τοίχους & Γυψοσανίδες Λευκός 20kg

Vivechrom-Ελαφρόστοκος

Ελαφροβαρής Επισκευαστικός Ακρυλικός Στόκος Λευκός 600ml

Durostick-Αφρόστοκος

Ελαφροβαρής Επισκευαστικός Ακρυλικός Στόκος Λευκός 250ml-1lt-2,5lt

Ξύλου

Clou-Ξυλόστοκος Νερού σε 17 έτοιμες Αποχρώσεις 250gr

Clou-Ξυλόστοκος Διαλύτου σε Όριγγον-Πεύκος-ΤΙΚ-Φυσικό 200gr

Μετάλλου

Vivechrom-Σιδηρόστοκος για Μέταλλα & Πλαστικά 2 Συστατικών Λευκός 400gr-800gr
Body-Bodysoft Σιδηρόστοκος Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Μπεζ 250gr-1kg
Body-Unisoft Σιδηρόστοκος Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Μπεζ 2kg
Body-Bodyfiller 260 Σιδηρόστοκος Πιστολιού Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Κίτρινος 1lt
Body-Bodyfine Πολυεστερικός Στόκος Ψιλός Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Λευκός 1kg
Body-Bodyfiber Πολυεστερικός Στόκος με Ίνες Γυαλιού Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Πράσινος 1kg
Πολυεστερικός Στόκος με Ίνες Γυαλιού Γκρι 250gr
Body-Zinc Plus Πολυεστερικός Στόκος για Γαλβάνι και Αλουμίνιο Μπεζ 1,8kg
Καταλύτης Σιδηρόστοκου Κόκκινος 20gr

Μαρμάρου

Μαρμαρόστοκος Λευκός 250gr
Καταλύτης Μαρμαρόστοκου-Μαρμαρόκολλας Λευκός 20gr