Τοίχου

ΚΩΔ-(00419 400gr)-(00420 800gr)-(00421 5kg) Vitex Ακρυλικός Στόκος Οικοδομών
ΚΩΔ-00202 Vivechrom Ελαστικός Στόκος Ρωγμών & Αρμών για Τοίχους & Ταράτσες 700gr
ΚΩΔ-03025 Vitex Elastomeric Putty Ελαστομερής Στόκος 800gr
ΚΩΔ-00974 Durostick Stucofix Ακρυλικός Στόκος για Τοίχους & Ξύλα Λευκός 200gr
ΚΩΔ-08549 Durostick Stucofix Elastic Putty Ελαστομερής Στόκος Αρμών, Ρωγμών Λευκός 1kg
ΚΩΔ-00510 Χρωτέχ Stocowall Στόκος Σπατουλαρίσματος για Τοίχους & Γυψοσανίδες Λευκός 20kg
ΚΩΔ-(00975 250ml)-(00976 1lt)-(00977 2,5lt) Durostick Αφρόστοκος Ελαφροβαρής Επισκευαστικός Ακρυλικός Στόκος Λευκός
ΚΩΔ-04864 Vitex Light Acrylic Putty Αφρόστοκος 750ml

Ξύλου

Cosmos Lac Ξυλόστοκος 200gr
Clou-Ξυλόστοκος Νερού σε 17 έτοιμες Αποχρώσεις 250gr
ΚΩΔ-00708 Τζαμόστοκος Μπεζ

Μετάλλου

ΚΩΔ-(00784 250gr)-(00785 1kg) Body Bodysoft Σιδηρόστοκος Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Μπεζ
ΚΩΔ-00786 Body Unisoft Σιδηρόστοκος Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Μπεζ 750ml
ΚΩΔ-00795 Body Bodyfiller 260 Σιδηρόστοκος Πιστολιού Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Κίτρινος 1lt
ΚΩΔ-00787 Body Bodyfine F220 Πολυεστερικός Στόκος Ψιλός Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Λευκός 1kg
ΚΩΔ-00789 Body Bodyfiber F250 Πολυεστερικός Στόκος με Ίνες Γυαλιού Επαγγελματικής Χρήσης 2 Συστατικών Πράσινος 1kg
ΚΩΔ-00818 Cosmos Lac Fiberfiller Πολυεστερικός Στόκος με Ίνες Υάλου Πράσινος 200gr
ΚΩΔ-00788 Body Zinc Plus Πολυεστερικός Στόκος για Γαλβάνι και Αλουμίνιο Μπεζ 1,8kg
ΚΩΔ-06028 Body Καταλύτης Σιδηρόστοκου Κόκκινος 20gr
ΚΩΔ-08636 Tk Line Marine Poly Πολυστερικός Στόκος Λευκός 250gr

Μαρμάρου

ΚΩΔ-(07374 Λευκός 250gr)-(07377 Λευκός 930gr)-(08510 Μπεζ 250gr)-(07375 Μπεζ 930gr) Super Leim Μαρμαρόστοκος με Καταλύτη 10gr
ΚΩΔ-(08511 6gr)-(00555 20gr) Καταλύτης Μαρμαρόκολλας Μαρμαρόστοκου Λευκός