ΚΩΔ-00767 Πορτοκαλί 405 Gloss 810ml
ΚΩΔ-00768 Ώχρα 407 Gloss 810ml
ΚΩΔ-00769 Πράσινο 409 Gloss 810ml
ΚΩΔ-00770 Μπλε 421 Gloss 890ml
ΚΩΔ-00771 Καφέ 425 Gloss 890ml
ΚΩΔ-00772 Μπορτντό 429 Gloss 810ml