Χρώμα Τσιμέντου Διαλύτου

Διατίθεται Αλουμίνιο σε Συσκευασίες 750ml–3lt.