Διαλυτικά

Vivechrom-Διαλυτικό Νίτρου

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό Εργαλείων 750ml-4lt-15lt

Vivechrom-Διαλυτικό Γενικής Χρήσης

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 750ml

Vivechrom-Διαλυτικό Πινέλου

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με Πινέλο 750ml

Vivechrom-Διαλυτικό Πιστολιού

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με Πιστόλι 750ml

Vivechrom-Διαλυτικό Πολυουρεθάνης

Κατάλληλο για αραίωση σε Βερνίκια & Λάκκες Πολυουρεθάνης 750ml

Vivechrom-Ασετόν

Κατάλληλο για καθαρισμό Εργαλείων 750ml-4lt

Vernilac-Διαλυτικό Νίτρου Ν1

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό Εργαλείων 1lt

Body-Ακρυλικό Διαλυτικό 740

Κατάλληλο για αραίωση προϊόντων που περιέχουν Πολυουρευανικές Ρητίνες 1lt

White Spirit

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 400ml-800ml-4lt-13lt

White Spirit Άοσμο

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 800ml

Νέφτι Πεύκου

Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 800ml-4lt

Βενζίνη Καθαρή 400ml

Διαβρωτικά

Durostick – D-26 Διαβρωτικό Χρωμάτων & Βερνικιών 500ml-1lt
Durostick-Rust Remover Αφαιρετικό Σκουριάς Μετάλλων 500ml
Morris-Διαβρωτικό για Χρώματα & Βερνίκια 400ml
Αφαιρετικό Σιλικόνης 100ml

Σκληρυντές

Vivechrom-Vivehard

Σκληρυντής Ντουκοχρωμάτων-Βερνικοχρωμάτων Μεταλλικών Επιφανειών 375ml

Χρωτέχ-Hardado

Σκληρυντής Ντουκοχρωμάτων-Βερνικοχρωμάτων Μεταλλικών Επιφανειών 1lt

Body-Hardener 720

Σκληρυντής Ντουκοχρωμάτων-Βερνικοχρωμάτων Μεταλλικών Επιφανειών 200ml

Σκληρυντής για Σιδηρόστοκους Σωληνάριο 20gr