Διαλυτικά

ΚΩΔ-(00169 750ml)-(00170 4lt)-(00171 15lt) Vivechrom Διαλυτικό Νίτρου Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό Εργαλείων
ΚΩΔ-00168 Vivechrom Νο600 Διαλυτικό Γενικής Χρήσης Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 750ml
ΚΩΔ-00166 Vivechrom Διαλυτικό Πινέλου Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με Πινέλο 750ml
ΚΩΔ-00167 Vivechrom Διαλυτικό Πιστολιού Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων που εφαρμόζονται με Πιστόλι 750ml
ΚΩΔ-00172 Vivechrom Διαλυτικό Ε/1916 Πολυουρεθάνης Κατάλληλο για αραίωση σε Βερνίκια & Λάκκες Πολυουρεθάνης 750ml
ΚΩΔ-(05769 800ml)-(07962 4lt) Sol Ασετόν
ΚΩΔ-00739 Vernilac Διαλυτικό Νίτρου Νο1 Κατάλληλο για Αραίωση Βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό Εργαλείων 750ml
ΚΩΔ-07549 Body Acryl 740 Normal Ακρυλικό Διαλυτικό Κατάλληλο για αραίωση προϊόντων που περιέχουν Πολυουρευανικές Ρητίνες 1lt
ΚΩΔ-(00726 400ml)-(00727 750ml)-(00728 4lt)-(00729 13lt) White Spirit
ΚΩΔ-00730 Sol White Spirit Άοσμο Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 750ml
ΚΩΔ-00731 Sol Νέφτι Πεύκου Κατάλληλο για αραίωση Βερνικοχρωμάτων 800ml
ΚΩΔ-00723 Βενζίνη Καθαρισμού 450ml

Διαβρωτικά

ΚΩΔ-08437 Newline Graffitti Remover 500ml
ΚΩΔ-(01002 500ml)-(01003 1lt) Durostick D-26 Διαβρωτικό Χρωμάτων & Βερνικιών
ΚΩΔ-07345 Newline Paint Remover Διαβρωτικό Αφαιρετικό Χρωμάτων & Βερνικιών 250ml
ΚΩΔ-00616 Χρωτέχ Prerust Αφαιρετικό Σκουριάς 900ml
ΚΩΔ-01004 Durostick Rust Remover Αφαιρετικό Σκουριάς Μετάλλων 500ml
ΚΩΔ-07440 Soudal Αφαιρετικό Σιλικόνης 100ml

Σκληρυντές

ΚΩΔ-00265 Vivechrom Vivehard Σκληρυντής Ντουκοχρωμάτων-Βερνικοχρωμάτων Μεταλλικών Επιφανειών 375ml
ΚΩΔ-00516 Χρωτέχ Hardado Σκληρυντής Ντουκοχρωμάτων-Βερνικοχρωμάτων Μεταλλικών Επιφανειών 1lt
ΚΩΔ-07550 Body H729 Hardener Normal Σκληρυντής 250ml
ΚΩΔ-06028 Body Καταλύτης Σιδηρόστοκου Κόκκινος 20gr
ΚΩΔ-(08511 6gr)-(00555 20gr) Καταλύτης Μαρμαρόκολλας Μαρμαρόστοκου Λευκός