Αστάρια

ΚΩΔ-(00525 375ml)-(02031 750ml) Χρωτέχ Neomin Αντισκωριακό Αστάρι Μίνιο 100% Πορτοκαλί

Καθαριστικά

ΚΩΔ-02392 Magic Anti Calc Stick Διαλυτικό Αλάτων 500ml

Πολυεστέρες

ΚΩΔ-00896 Megachrom Θιξοτροπικός Πολυεστέρας 1kg με Καταλύτη
ΚΩΔ-04548 Mentor R-999 Υγρός Θιξοτροπικός Πολυεστέρας 750ml με Καταλύτη 10ml
ΚΩΔ-05411 Καταλύτης Θιξοτροπικού Πολυεστέρα 15gr
ΚΩΔ-00897 Φύλλο Πoλυεστέρα 1m*1m 540gr

Στόκοι

ΚΩΔ-08542 Henkel Teroson Στόκος Gelcoat Λευκός 241gr

Σφραγιστικά

ΚΩΔ-(01612 Λευκό)-(01613 Μαύρο) Sikaflex 291i Σφραγιστικό για Ναυτιλιακή χρήση Φύσιγγα 300ml