Πρίζες

ΚΩΔ-02332 Πρίζα Σούκο Χωνευτή

 

ΚΩΔ-02335 Πρίζα Σούκο με Καπάκι Χωνευτή

 

ΚΩΔ-02333 Πρίζα Σούκο Εξωτερική

 

ΚΩΔ-02336 Πρίζα Σούκο με Καπάκι Εξωτερική

 

ΚΩΔ-02337 Τάπα Κάλυμμα Πρίζας

 

ΚΩΔ-(02338 Τερματική)-(02339 Διελεύσεως) Πρίζα TV Χωνευτή

 

ΚΩΔ-02341 Πρίζα Τηλεφώνου Μονή Χωνευτή

 

ΚΩΔ-02342 Πρίζα Τηλεφώνου Διπλή Χωνευτή

 

ΚΩΔ-(02344 Διπλή)-(02343 Μονή) Πρίζα Τηλεφώνου Εξωτερική

 

ΚΩΔ-02345 Πρίζα Τηλεφώνου Εξωτερική Παλαιού Τύπου

Διακόπτες

ΚΩΔ-02346 Διακόπτης Μονός Χωνευτός

 

ΚΩΔ-02347 Διακόπτης Μονός Αλέ Ρετούρ Χωνευτός

 

ΚΩΔ-02355 Διακόπτης Μονός Εξωτερικός

 

ΚΩΔ-02348 Διακόπτης Διπλός Χωνευτός

 

ΚΩΔ-02356 Διακόπτης Διπλός Εξωτερικός

 

ΚΩΔ-(02358 Μαύρο)-(02357 Λευκό) Διακοπτάκι Πορτατίφ

 

ΚΩΔ-02362 Διακοπτάκι mini Μαύρο

 

ΚΩΔ-02361 Διακοπτάκι mini 12V

 

ΚΩΔ-02360 Διακοπτάκι mini Πατητό Λευκό

 

ΚΩΔ-07344 Μπουτόν Εξώθηρας Χωνευτό με Φωτεινή Επιγραφή 

 

ΚΩΔ-02349 Μπουτόν Εξώθηρας Τ-600 Χωνευτό με Φωτεινή Επιγραφή 

 

ΚΩΔ-02351 Μπουτόν Εξώθηρας Εξωτερικό με Φωτεινή Επιγραφή

 

ΚΩΔ-02352 Μπουτόν Εξώθηρας Εξωτερικό

 

ΚΩΔ-02353 Μπουτόν Κλιμακοστασίου Χωνευτό

 

ΚΩΔ-02354 Μπουτόν Κλιμακοστασίου με Λαμπάκι Χωνευτό
ΚΩΔ-07582 Μπουτόν Ρολλών Τεντών Λευκό
ΚΩΔ-02359 Dimmer Ρυθμιστής Φωτισμού 1000W