Μπαταρία V23GA 12V
Μπαταρία 3Α
Μπαταρία 2Α
Μπαταρία C
Μπαταρία D
Μπαταρία 9V
Μπαταρία Πλακέ 4,5V