Μπαταρία LR1130 1,5V
Μπαταρία CR1620 3V
Μπαταρία CR2016 3V
Μπαταρία CR2025 3V
Μπαταρία CR2032 3V
Μπαταρία 27A 12V
Μπαταρία V23GA 12V
Μπαταρία 3Α
Μπαταρία 2Α
Μπαταρία C
Μπαταρία D
Μπαταρία 9V
Μπαταρία Πλακέ 4,5V