ΚΩΔ-08172 Maxell 389 Μπαταρία SR1130 1,55V
ΚΩΔ-01605 Μπαταρία CR1620 3V
ΚΩΔ-01606 Μπαταρία CR2016 3V
ΚΩΔ-01607 Μπαταρία CR2025 3V
ΚΩΔ-01608 Μπαταρία CR2032 3V
ΚΩΔ-01603 Μπαταρία 27A 12V
ΚΩΔ-01602 Μπαταρία 23A 12V
ΚΩΔ-01596 Μπαταρία ΑΑΑ 4τμχ
ΚΩΔ-01597 Μπαταρία ΑΑ 4τμχ
ΚΩΔ-01598 Μπαταρία C 2τμχ
ΚΩΔ-01599 Μπαταρία D 2τμχ
ΚΩΔ-01600 Μπαταρία 9V
ΚΩΔ-01601 Μπαταρία Πλακέ 4,5V