ΚΩΔ-02292 2m
https://www.skroutz.gr/mp/102563995/CHaralampidis-Mpalanteza-Proektasi-Kalodiou-me-Mikos-2m-Diatomis-3×1-5mm.html

ΚΩΔ-02293 3m
https://www.skroutz.gr/mp/102563999/CHaralampidis-Mpalanteza-Proektasi-Kalodiou-me-Mikos-3m-Diatomis-3×1-5mm.html

ΚΩΔ-02294 5m
https://www.skroutz.gr/mp/102564230/CHaralampidis-Mpalanteza-Proektasi-Kalodiou-me-Mikos-5m-Diatomis-3×1-5mm.html

ΚΩΔ-02295 10m
https://www.skroutz.gr/mp/102564234/CHaralampidis-Mpalanteza-Proektasi-Kalodiou-me-Mikos-10m-Diatomis-3×1-5mm.html