ΚΩΔ-02284 3 Θέσεων
https://www.skroutz.gr/mp/117053115/CHaralampidis-Triprizo-kalodio-Polyprizo-3-THeseon-me-Diakopti-kai-Kalodio.html

ΚΩΔ-02285 4 Θέσεων
https://www.skroutz.gr/mp/117053116/CHaralampidis-Polyprizo-4-THeseon-me-Diakopti-kai-Kalodio-1-5m-Leyko-34411.html

ΚΩΔ-02286 5 Θέσεων
https://www.skroutz.gr/mp/117053118/CHaralampidis-Polyprizo-5-THeseon-me-Diakopti-Leyko-35425.html

ΚΩΔ-02287 7 Θέσεων
https://www.skroutz.gr/mp/117053119/CHaralampidis-Polyprizo-7-THeseon-me-Diakopti-kai-Kalodio-1-8m-Leyko-37412.html