ΚΩΔ-02227 Εξωτερικό Κουτί για Χωνευτά 80*80*35mm
ΚΩΔ-02228 Κουτί Διακλάδωσης Στρογγυλό Χωνευτό με Αξονάκι Φ75 + Καπάκι Φ80
ΚΩΔ-02229 Κουτί Διακλάδωσης Τετράγωνο Χωνευτό με Αξονάκι 9*9cm + Καπάκι 9,5*9,5cm
ΚΩΔ-02230 Κουτί Διακλάδωσης Τετράγωνο Χωνευτό 10,5*10,5cm + Καπάκι 11*11cm
ΚΩΔ-02231 Κουτί Πρίζας-Διακόπτη Φ70
ΚΩΔ-(02233 Τετράγωνο 9,5*9,5cm)-(02234 Στρογγυλό Φ80) Καπάκι για Ηλεκτρολογικό Κουτί με Αξονάκι
ΚΩΔ-02232 Καπάκι για Ηλεκτρολογικό Κουτί Τετράγωνο 11*11cm
ΚΩΔ-02235 Καπάκι για Ηλεκτρολογικό Κουτί Στρογγυλό με Αυτιά Φ80
ΚΩΔ-02236 Κουτί Διακλάδωσης Γυψοσανίδας Στρογγυλό Φ70*50mm
ΚΩΔ-(02238 8*8*4cm)-(02239 10*10*5cm) Κουτί Διακλάδωσης Εξωτερικό Τετράγωνο