ΚΩΔ-02228 Κουτί Διακλάδωσης Στρογγυλό Χωνευτό με Αξονάκι Φ75 + Καπάκι Φ80
ΚΩΔ-02229 Κουτί Διακλάδωσης Τετράγωνο Χωνευτό με Αξονάκι Καπάκι 7,5*7,5cm
ΚΩΔ-02230 Κουτί Διακλάδωσης Τετράγωνο Χωνευτό Καπάκι 10*10cm
ΚΩΔ-02231 Κουτί Πρίζας-Διακόπτη Φ70
ΚΩΔ-(02233 Τετράγωνο 7,5*7,5cm)-(02234 Στρογγυλό Φ80) Καπάκι για Ηλεκτρολογικό Κουτί με Αξονάκι
ΚΩΔ-02232 Καπάκι για Ηλεκτρολογικό Κουτί Τετράγωνο 10*10cm
ΚΩΔ-02235 Καπάκι για Ηλεκτρολογικό Κουτί Στρογγυλό με Αυτιά Φ80
ΚΩΔ-02236 Κουτί Διακλάδωσης Γυψοσανίδας Στρογγυλό Φ70*50mm
ΚΩΔ-(02238 8*8*4cm)-(02239 10*10*5cm) Κουτί Διακλάδωσης Εξωτερικό Τετράγωνο