ΚΩΔ-(02135 10A)-(02134 16A)-(02133 20A)-(02132 25A)-(02131 32A)-(02130 40A) Ασφάλεια Αυτόματη
ΚΩΔ-04921 Geyer EA120BN1 Ασφάλεια Μονοπολική (1P+N) 20Α
ΚΩΔ-06542 Geyer EA120BN Ασφάλεια Διπολική (1P+N) 20Α
ΚΩΔ-(02128 25A)-(02129 40A) Hager Διακόπτης Ράγας 2P
ΚΩΔ-02127 Geyer Ασφαλειοδιακόπτης 3P 40A
ΚΩΔ-02126 Geyer Μονή Ενδεικτική Λυχνία Πίνακα Κόκκινη Μονοφασική 220V
ΚΩΔ-05359 Hager EH011 Χρονοδιακόπτης Ράγας 24 Ωρών 230V
ΚΩΔ-(02109 10A)-(02108 16A)-(02107 20A)-(02106 25A)-(02105 35A)-(02104 50A)-(02103 63A) Ασφάλεια Φυσίγγι Τήξεως
ΚΩΔ-(02115 10A)-(02114 16A)-(02113 20A)-(02112 25A)-(02111 35A)-(05990 40A)-(02110 50A) Ασφάλεια Φυσίγγι ΔΕΗ Τήξεως
ΚΩΔ-(02120 10A)-(02121 16A)-(03625 20A)-(02122 25A)-(02123 35A)-(02124 50A)-(02125 63A)  Ασφάλεια Φυσίγγι Νεοζέτ Τήξεως
ΚΩΔ-(02119 ΔΕΗ)-(02118 Νεοζέτ)-(02117 Φυσίγγι 10A-16A-20A-25A)-(02116 Φυσίγγι 35A-50A-63A) Πώματα Πορσελάνης για Ασφάλειες Τήξεως
ΚΩΔ-(02139 35A-50A-63A)-(02140 10A-16A-20A-25A) Βάση Ασφάλειας Φυσίγγι Τήξεως
ΚΩΔ-(03626 10A)-(03627 16A)-(03628 20A)-(03629 25A)-(03630 50A) Μήτρα Ασφάλειας
ΚΩΔ-02138 Ασφάλεια Κυλινδρική 1,5W 12V