ΚΩΔ-(02135 10A)-(02134 16A)-(02133 20A)-(02132 25A)-(02131 32A)-(02130 40A) Ασφάλεια Αυτόματη
ΚΩΔ-06542 Ασφαλειοδιακόπτης 2P 20A
ΚΩΔ-(02128 25A)-(02129 40A) Διακόπτης Ράγας 2P
ΚΩΔ-02127 Ασφάλεια Αυτόματη 3P 40A
ΚΩΔ-02126 Geyer Ενδεικτική Λυχνία Ράγας
ΚΩΔ-(02109 10A)-(02108 16A)-02107 20A)-(02106 25A)-(02105 35A)-(02104 50A)-(02103 63A) Ασφάλεια Φυσίγγι Τήξεως
ΚΩΔ-(02115 10A)-(02114 16A)-(02113 20A)-(02112 25A)-(02111 35A)-(05990 40A)-(02110 50A) Ασφάλεια Φυσίγγι ΔΕΗ Τήξεως
ΚΩΔ-(02120 10A)-(02121 16A)-(03625 20A)-(02122 25A)-(02123 35A)-(02124 50A)-(02125 63A)  Ασφάλεια Φυσίγγι Νεοζέτ Τήξεως
ΚΩΔ-(02119 ΔΕΗ)-(02118 Νεοζέτ)-(02117 Φυσίγγι 10A-16A-20A-25A)-(02116 Φυσίγγι 35A-50A-63A) Πώματα Πορσελάνης για Ασφάλειες Τήξεως
ΚΩΔ-(02139 35A-50A-63A)-(02140 10A-16A-20A-25A) Βάση Ασφάλειας Φυσίγγι Τήξεως
ΚΩΔ-(03626 10A)-(03627 16A)-(03628 25A)-(03629 35A)-(03630 50A) Μήτρα Ασφάλειας
ΚΩΔ-02846 Ασφάλεια Αυτόματη Ε27 24A
ΚΩΔ-02138 Ασφάλεια Κυλινδρική 1,5W 12V
ΚΩΔ-02137 Ασφάλεια Κυλινδρική 8Α 400V 8,5*31,5