Ασφάλεια Αυτόματη 10A-16A-20A-25A-32A-40A
Ασφάλεια Αυτόματη 2*25A-2*40A
Ασφάλεια Αυτόματη 3*40A
Ενδεικτικό Ράγας
Ασφάλεια Φυσίγγι 10A-16A-20A-25A-35A-50A-63A
Ασφάλεια Φυσίγγι ΔΕΗ 10A-16A-20A-25A-35A-50A-63A
Ασφάλεια Φυσίγγι Νεοζέτ 10A-20A-25A-35A-50A
Πώματα για Ασφάλειες Πορσελάνης Φυσίγγια
Βάσεις Ασφάλειας Τήξεως(Φυσίγγι)
Μήτρα Ασφάλειας 10A-16A-25A-35A-50A
ΚΩΔ-02846 Ασφάλεια Αυτόματη Ε27 24A
ΚΩΔ-02138 Ασφάλεια Κυλινδρική 1,5W 12V
ΚΩΔ-02137 Ασφάλεια Κυλινδρική 8Α 400V 8,5*31,5