Χάλκινα Εξαρτήματα Φ15 – Φ18

ΚΩΔ-02764 Χαλκoσωλήνα Φ15 3m 
ΚΩΔ-(02795 Φ15)-(02796 Φ18) Γωνία Χαλκού Θηλυκή-Θηλυκή
ΚΩΔ-02804 Γωνία Χαλκού Αρσενική-Θηλυκή Φ15
ΚΩΔ-02797 Καμπύλη Χαλκού Θηλυκή-Θηλυκή Φ15
ΚΩΔ-02803 Καμπύλη Χαλκού Αρσενική-Θηλυκή Φ15
ΚΩΔ-(02800 Φ15)-(02801 Φ18) Ημικαμπύλη Χαλκού
ΚΩΔ-02802 Ημικαμπύλη Χαλκού Αρσενική-Θηλυκή Φ15
ΚΩΔ-(02805 Φ15)-(02806 Φ18) Ταφ Χαλκού
ΚΩΔ-02807 Μούφα Χαλκού Φ15
ΚΩΔ-(02809 Φ15)-(02810 Φ18) Τάπα Χαλκού
ΚΩΔ-02808 ΗΜΙ-ΒΕ Χαλκού Φ15 Αρσενικό-Θηλυκό
ΚΩΔ-(02917 Φ15)-(02919 Φ18) Στήριγμα Χαλκοσωλήνα Μονό
ΚΩΔ-(02918 Φ15)-(02920 Φ18) Στήριγμα Χαλκοσωλήνα Διπλό
ΚΩΔ-(02930 Φ16)-(02931 Φ28)-(02932 Φ32) Στήριγμα Ωμέγα
ΚΩΔ-05005 Super-Ego Εκτονωτικό Χαλκοσωλήνων 7 Θέσεων