Χάλκινα Εξαρτήματα Φ15 – Φ18

Χαλκoσωλήνα 3m Φ15
Γωνία Φ15-Φ18
Γωνία Αρσενική-Θηλυκή Φ15
Καμπύλη Φ15-Φ18
Καμπύλη Αρσενική-Θηλυκή Φ15
Ημικαμπύλη Φ15-Φ18
Ημικαμπύλη Αρσενική-Θηλυκή Φ15
Ταφ Φ15-Φ18
Μούφα Φ15-Φ18
Τάπα Φ15-Φ18
ΒΕ Χαλκού Φ15
Στήριγμα Χαλκοσωλήνα Μονό Φ15-Φ18
Στήριγμα Χαλκοσωλήνα Διπλό Φ15-Φ18
Στηρίγματα Ωμέγα
Εκτονωτικό Χαλκοσωλήνων