Χάλκινα Εξαρτήματα Φ15 – Φ18

Χαλκoσωλήνα 3m
Γωνία
Γωνία Αρσενική-Θηλυκή
Καμπύλη
Ημικαμπύλη
Ταφ
Μούφα
Τάπα
ΒΕ Χαλκού
Στήριγμα Χαλκοσωλήνα Μονό Φ15-Φ18
Στήριγμα Χαλκοσωλήνα Διπλό Φ15-Φ18
Στηρίγματα Ωμέγα
Εκτονωτικό Χαλκοσωλήνων