Μαστός
Μούφα
Γωνία
Γωνία Αρσενική-Θηλυκή
Ταφ
Μαστός Συστολή
Μουφομαστός
Συστολή Αμερικής
Συστολή Αγγλίας
Τάπα Αρσενική
Τάπα Θηλυκή
Περικόχλιο
Σύνδεσμος Παροχής Νερού
Κλέφτης Νερού 1/2″

Χαλκοσωλήνα

Μαστός Αρσενικός σε Χαλκοσωλήνα
Μαστός Θηλυκός σε Χαλκοσωλήνα
Γωνία Αρσενική σε Χαλκοσωλήνα
Γωνία Θηλυκή σε Χαλκοσωλήνα
Ταφ Θηλυκό σε Χαλκοσωλήνα
Ρακόρ Αρσενικό σε Χαλκοσωλήνα
Ρακόρ Θηλυκό σε Χαλκοσωλήνα

Τουμπόραμα

Ρακόρ Σύσφιξης για Τουμπόραμα
Ρακόρ Αρσενικό για Τουμπόραμα
Ρακόρ Θηλυκό για Τουμπόραμα
Γωνία Σύσφιξης για Τουμπόραμα
Γωνία Αρσενική για Τουμπόραμα
Γωνία Θηλυκή για Τουμπόραμα
Ταφ Σύσφιξης για Τουμπόραμα
Ταφ Αρσενικό για Τουμπόραμα
Ταφ Θηλυκό για Τουμπόραμα

Σιδηροσωλήνα

Ρακόρ Σύσφιξης για Σιδηροσωλήνα
Ρακόρ Αρσενικό για Σιδηροσωλήνα
Ρακόρ Θηλυκό για Σιδηροσωλήνα
Γωνία Θηλυκή για Σιδηροσωλήνα