Ορειχάλκινα Εξαρτήματα

Γωνία 1/2″-3/4″
Γωνία Αρσενική-Θηλυκή 1/2″-3/4″
Ταφ 1/2″-3/4″
Μαστός Αρσενικός 1/2″-3/4″
Μαστός Συστολικός 3/8″-1/2″-3/4″
Μουφομαστός 3/8″-1/2″-3/4″
Συστολή Αμερικής 3/8″-1/2″-3/4″
Συστολή Αγγλίας 3/8″-1/2″-3/4″
Τάπα Αρσενική 1/2″-3/4″-1″
Τάπα Θηλυκή 1/2″-3/4″-1″
Περικόχλιο 1/2″
ΚΩΔ-02746 Ρακόρ Υδρομετρητών 1/2″-3/4″ 35cm
Κλέφτης Νερού 1/2″

Χαλκοσωλήνα

Μαστός Αρσενικός 1/2″-3/4″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15-Φ18
Μαστός Θηλυκός 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15-Φ18
Γωνία Αρσενική 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15-Φ18 & 3/4″ σε Φ15
Γωνία Θηλυκή 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15-Φ18
Ταφ Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15-Φ18
Ρακόρ Αρσενικό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15
Ρακόρ Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15

Τουμπόραμα

Ρακόρ Σύσφιξης για Τουμπόραμα Φ15
Ρακόρ Αρσενικό 1/2″ για Τουμπόραμα Φ15
Ρακόρ Θηλυκό 1/2″ για Τουμπόραμα Φ15
Γωνία Σύσφιξης για Τουμπόραμα Φ15
Γωνία Αρσενική 1/2″ για Τουμπόραμα Φ15
Γωνία Θηλυκή 1/2″ για Τουμπόραμα Φ15
Ταφ Σύσφιξης για Τουμπόραμα Φ15
Ταφ Αρσενικό 1/2″ για Τουμπόραμα Φ15
Ταφ Θηλυκό 1/2″ για Τουμπόραμα Φ15

Μηχανικής Σύσφιξης Χαλκού

Ρακόρ Σύσφιξης σε Χαλκοσωλήνα Φ15
Ρακόρ Αρσενικό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15
Ρακόρ Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15
Γωνία Θηλυκή 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15