Ορειχάλκινα Εξαρτήματα

ΚΩΔ-(02711 1/2″)-(02712 3/4″) Γωνία Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-(02709 1/2″)-(02710 3/4″) Γωνία Αρσενική-Θηλυκή Ορειχάλκινη –
ΚΩΔ-02715 Ταφ Θηλυκό Ορειχάλκινο 1/2″
ΚΩΔ-(02724 1/2″)-(02725 3/4″) Μαστός Αρσενικός Ορειχάλκινος
ΚΩΔ-(02713 1/2″)-(02714 3/4″) Μούφα Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-(02726 3/8″-1/2″)-(02727 1/2″-3/4″) Μαστός Συστολικός Ορειχάλκινος
ΚΩΔ-(02734 1/2″-3/8″)-(02745 3/4″-1/2″) Μουφομαστός Ορειχάλκινος Θηλυκό-Αρσενικό
ΚΩΔ-(02728 1/2″-3/8″)-(02729 3/4″-1/2″)-(02730 1″-3/4″) Συστολή Αμερικής Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-(02731 1/2″-3/8″)-(02732 3/4″-1/2″)-(02733 1″-3/4″) Συστολή Αγγλίας Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-(02721 1/2″)-(02722 3/4″)-(02723 1″) Τάπα Αρσενική Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-(02718 1/2″)-(02719 3/4″)-(02720 1″) Τάπα Θηλυκή Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-02759 Τάπα Ορειχάλκινη Χαλκοσωλήνας Φ18
ΚΩΔ-02748 Περικόχλιο Ορειχάκινο Ορειχάλκινο 1/2″
ΚΩΔ-07339 Ρακόρ Δεξαμενών Ορειχάλκινο 1/2″ 50mm
ΚΩΔ-02746 Ρακόρ Υδρομετρητών Ορειχάλκινη 1/2″-3/4″ 35mm
ΚΩΔ-02675 Κλέφτης Νερού Ορειχάλκινος 1/2″

Χαλκοσωλήνα

ΚΩΔ-(02784 1/2″)-(02785 3/4″) Μαστός Αρσενικός σε Χαλκοσωλήνα Ορειχάλκινος Φ15
ΚΩΔ-(02786 1/2″ Φ15)-(02787 1/2″ Φ18) Μαστός Θηλυκός σε Χαλκοσωλήνα Ορειχάλκινος
ΚΩΔ-(02779 1/2″ Φ15)-(02781 1/2″ Φ18)-(02780 3/4″ Φ15) Γωνία Αρσενική  σε Χαλκοσωλήνα Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-(02782 1/2″ Φ15)-(02783 1/2″ Φ18) Γωνία Θηλυκή  σε Χαλκοσωλήνα Ορειχάλκινη
ΚΩΔ-02788 1/2″ Φ15 Ταφ Θηλυκό σε Χαλκοσωλήνα Ορειχάλκινο 1/2″ Φ15
ΚΩΔ-02791 Ρακόρ Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Ορειχάλκινο Φ15

Τουμπόραμα

ΚΩΔ-02765 Ρακόρ Σύσφιξης για Τουμπόραμα Ορειχάλκινο Φ15
ΚΩΔ-02769 Γωνία Αρσενική 1/2″ για Τουμπόραμα Ορειχάλκινη Φ15
ΚΩΔ-02768 Ταφ Σύσφιξης για Τουμπόραμα Ορειχάλκινη Φ15
ΚΩΔ-02766 Ταφ Αρσενικό 1/2″ για Τουμπόραμα Ορειχάλκινο Φ15
ΚΩΔ-02767 Ταφ Θηλυκό 1/2″ για Τουμπόραμα Ορειχάλκινο Φ15

Μηχανικής Σύσφιξης Χαλκού

ΚΩΔ-02792 Ρακόρ Ορειχάλκινο Μηχανικής Σύσφιξης Με Ορειχάλκινο Δαχτυλίδι Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15
ΚΩΔ-00061 Ρακόρ Ορειχάλκινο Μηχανικής Σύσφιξης Με Τεφλόν Δαχτυλίδι Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15
ΚΩΔ-00072 Ρακόρ Ορειχάλκινο Μηχανικής Σύσφιξης Με Τεφλόν Δαχτυλίδι Χαλκοσωλήνα Φ15*Φ15
ΚΩΔ-00089 Γωνία Ορειχάλκινη Μηχανικής Σύσφιξης Με Τεφλόν Δαχτυλίδι Θηλυκό 1/2″ σε Χαλκοσωλήνα Φ15