Γωνιακός Διακόπτης 1/2″*1/2″
Γωνιακός Διακόπτης Πλυντηρίου 1/2″*3/4″
Διακόπτης Σφαιρικός
Διακόπτης με Ρακόρ Μηχανικής Σύσφιξης Φ15
Διακοπτάκι mini
Διακόπτης Παλαιού Τύπου
Σταυρός Προέκταση Πλυντηρίου
Διακόπτης Ταφ Χρωμέ Πλυντηριου 1/2″/1/2″*3/4″
Διακόπτης Καλοριφέρ Ίσιος
Διακόπτης Καλοριφέρ Γωνιακός
Εξαεριστικό Σωμάτων Καλοριφέρ
Αυτόματο Εξαεριστικό με Βαλβίδα Εξαέρωσης
Αυτόματος Πληρώσεως με Μανόμετρο 1/2″
Ασφάλεια Θερμοσίφωνα 10-12 bar & 12-14 bar
Ασφάλεια Θερμοσίφωνα Νέου Τύπου mini 10 bar
Ρακόρ Θηλυκό
Ρακόρ Αρσενικό
Μουφομαστός Χρωμέ
Μαστός Πλαστικός 3/4″
Πλαστικός Σύνδεσμος
Κώνοι Μεταλλικοί
Μαστός Φίλτρου Νερού Φ22-Φ24
Συστολή Αναμεικτικής Μπαταρίας(Βρύσης) Αρσ Φ24-Αρσ 1/2″
Συστολή Πληντυρίου για Ρουξούνι Μπαταρίας(Βρύσης) Θηλ Φ22-Αρσ 3/4″
Ρακόρ Μπαταριών
Λήψη Πλυντηρίου
Διακλαδωτής Πλυντηρίου
Τάπες Δοκιμής
Στόμιο Υπερχείλισης Πλαστικό Χρωμέ
Αρμαφλέξ Μαύρο
Αρμαφλέξ με Επένδυση
Θερμοστάτης 2 Επαφών – 4 Επαφών
Αντίσταση Θερμοσίφωνα Στρογγυλή Φ100
Αντίσταση Θερμοσίφωνα Στρογγυλή Φ120
Ανόδειο 15cm-30cm
Ατσαλίνα Απόφραξης 3m-5m-10m
Λάστιχο Εισαγωγής Πλυντηρίου 1,5m-2m-2,5m-3m
Λάστιχο Εξαγωγής Πλυντηρίου 1,5m-2m-2,5m-3m
Εξαγωγή Αποχέτευσης Πλυντηρίου (Ρουξούνι) 1″