Πολυστρωματική Σωλήνα Φ16
Ρακόρ Σύνδεσης Πολυστρωματικής Φ16
Ρακόρ Αρσενικό 1/2″ Πολυστρωματική Φ16
Ρακόρ Θηλυκό 1/2″ Πολυστρωματική Φ16
Γωνία Σύνδεσης Πολυστρωματικής Φ16
Γωνία Αρσενική 1/2″ Πολυστρωματική Φ16
Γωνία Θηλυκή 1/2″ Πολυστρωματική Φ16
Γωνία Θηλυκή με Στήριγμα 1/2″ Πολυστρωματική Φ16
Ταφ Σύνδεσης Πολυστρωματικής Φ16
Ταφ Θηλυκό 1/2″ Πολυστρωματική Φ16