ΚΩΔ-02763 Σωλήνα Πολυστρωματική Φ16
ΚΩΔ-02772 Ρακόρ Σύνδεσης Ορειχάλκινο Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*Φ16
ΚΩΔ-07364 Ρακόρ Αρσενικό Ορειχάλκινο Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*1/2″
ΚΩΔ-02771 Ρακόρ Θηλυκό Ορειχάλκινο Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*1/2″
ΚΩΔ-02773 Γωνία Σύνδεσης Ορειχάλκινη Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*Φ16
ΚΩΔ-02775 Γωνία Αρσενική Ορειχάλκινη Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*1/2″
ΚΩΔ-02774 Γωνία Θηλυκή Ορειχάλκινη Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*1/2″
ΚΩΔ-02778 Γωνία Θηλυκή με Στήριγμα Ορειχάλκινη Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*1/2″
ΚΩΔ-02777 Ταφ Σύνδεσης Ορειχάλκινο Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*Φ16
ΚΩΔ-02776 Ταφ Θηλυκό Ορειχάλκινο Χρωμέ Πολυστρωματικής Φ16*1/2″