ΚΩΔ-(07389 1/2″)-(02762 1″) Μαστός Σιδηροσωλήνα Αρσενικός
ΚΩΔ-(02749 1/2″)-(02750 3/4″) Γωνία Σιδηροσωλήνα Θηλυκή-Θηλυκή
ΚΩΔ-(02751 1/2″)-(02752 3/4″) Γωνία Σιδηροσωλήνα Αρσενική-Θηλυκή
ΚΩΔ-(02753 1/2″)-(02754 3/4″) Ταφ Σιδηροσωλήνα
ΚΩΔ-(02755 1/2″)-(02756 3/4″) Τάπα Σιδηροσωλήνα Αρσενική
ΚΩΔ-(02757 1/2″)-(02758 3/4″) Τάπα Σιδηροσωλήνα Θηλυκή
ΚΩΔ-(02760 1/2″)-(02761 3/4″) Σταυρός Σιδηροσωλήνα