Μαστός
Μούφα
Γωνία
Γωνία Αρσενική-Θηλυκή
Ταφ
Τάπα Αρσενική
Τάπα Θηλυκή
Σταυρός