Μαστός Αρσενικός 3/4″-1″
Γωνία 1/2″-3/4″
Γωνία Αρσενική-Θηλυκή 1/2″-3/4″
Ταφ 1/2″-3/4″
Τάπα Αρσενική 1/2″
Τάπα Θηλυκή 1/2″-3/4″
Σταυρός 1/2″-3/4″